Making a movie: On set

Min goda filmarvän Stina och jag har länge grunnat på ett nytt filmprojekt, och när så äntligen idéerna började spruta dröjde det inte länge förrän Lizzie J. hoppade ombord.

En lagom mulen dag i oktober ägde själva filminspelningen rum. Vi höll till i Nyköping, på samma gård där jag tidigare fotograferat Lizzie J. i samma utstyrsel som hon ses bära på bilden ovan (undantaget de moderna accessoarerna som fingervantarna och sjalen, dessa var endast till för att hon inte skulle frysa allt för mycket – det var en lång dag!)

My dear friend Stina and I have for a long time wanted to make a new movie and when we finally came up with an idea it didn’t take long before Lizzie J. wanted to be a part of the project. 

We shot the movie a cloudy day in October. We went to the same house in Nyköping where Lizzie J. and I took some pictures to the exhibition, and she wore the same clothes (well, the mittens and the scarf were used only to keep her warm – it was a long day!)

Filmn_3Photo: Lizzie J

Vi vill med filmen undersöka hur livet för en piga arbetande i en tämligen rik stadsgård kunde se ut under slutet av 1700-talet. Kanske behövde hon ta hand om de äpplen som växte på gårdens träd?

The aim with the movie is to examine how everyday life could be for a maid in a fairly rich city house in the end of the 18th century. Perhaps one of her dutys was to take care of the apples in the autumn?

Filmn_2Photo: Lizzie. J

I en scen som vi filmade håller pigan på att skura fönster. I bilden ovan kan du se hur Stina och jag såg ut under tagningen…

Nu återstår efterarbetet innan filmen släpps på en videokanal nära dig!

In one scene the maid is cleaning the windows. In the picture above you can see what Stina and I looked like during the take… 

Now only post production remains before you can watch the movie somewhere on the Internet!

 

Footer background
Norrköping, Sweden
info(at)misssophiesatelier.com

Drop me a line

Yay! Message sent. Error! Please validate your fields.
Clear
© 2016 Sofia Jansson. All rights reserved. Logo made by Karin Holmström, www.karinholmstrom.fi